Tarieven en vergoedingen

Tarieven:

Onderstaande tarieven zijn van kracht:

Voor particulieren:

Een coachingsessie kost € 89,- per sessie (inclusief 21% btw). Een sessie duurt doorgaans 1 tot 1,5 klokuur.

Voor ondernemers:

Een coachingsessie kost € 89,- per sessie (exclusief 21% btw). Een sessie duurt doorgaans 1 tot 1,5 klokuur.

 Prijswijzigingen voorbehouden 

Vergoedingen:

Via de werkgever:

Trajecten in het kader van loopbaancoaching worden door veel werkgevers vergoed voor jou als werknemer. Veel werkgevers erkennen de meerwaarde hiervan voor hun medewerkers. Informeer er naar bij je leidinggevende of afdeling HRM. 

Via de ziektekostenverzekering:

Coaching valt niet onder de primaire ziektekostendekking en wordt niet altijd (geheel) vergoed. Er zijn echter steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten erkennen van deze effectieve aanpak. Ze keren dan een vergoeding uit als je aanvullend verzekerd bent. Mijn advies is om de mogelijkheden voor vergoeding van coaching en begeleiding na te vragen bij de eigen ziektekostenverzekeraar.  

Soms is het ook mogelijk om vanuit een Persoonsgebonden budget (PGB) een vergoeding te verkrijgen.

Vergoedingen vanuit een verzekering vinden altijd achteraf plaats en je dient zelf de rekening bij de zorgverlener in te dienen. Sommige verzekeraars stellen daarbij eisen aan de opmaak van de factuur, vraag dit altijd even na zodat ik daar rekening mee kan houden.

Minimuminkomen: 

Mensen met een minimum inkomen, kunnen een beroep doen op de Wet Bijzondere Bijstand van de gemeente. De gemeente bekijkt dan of zij de begeleiding voor je vergoedt.